Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toto praví Hospodin stvořitel nebe, onen Bůh jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích, nestvořil ji aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není." Izajáš 45,18

 

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izajáš 40,28

 

Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.      Ámos 4,13

 

A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Genesis 2,3

 

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.    Matouš 24,35