Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Hrady, zámky a zříceniny České republiky

Letošní dovolená byla ve znamení různých výletů po našich historických památkách. Podařilo se mi jich navštívit docela velké množství, tak tady je jejich soupis. Jelikož mám rád historii, dovolil jsem si také něco málo o nich napsat. Opravdu tak plodný rok jsem ani ve skrytu duše nečekal. O to více mne to potěšilo a snad to obohatí i vás.

                                                 Severní Morava

Hukvaldy - zříObrazekcenina hradu, založeného nejpozději v polovině 13. stol. Hrabaty z Huckswagu. Přestavěn a podstatně rozšířen pozdně goticky v 2. pol. 15. stol., s renesančním a raně barokním opevněním. Kaple ze začátku 17. stol. Od r. 1359 byl v majetku olomouckého biskupství, v 16. stol. Užíván jako vězení provinilých kněží. V letech 1642 a 1645 hrad marně dobýván švédy. Pustý od požáru r. 1762.

Helfštýn - zříceniny hradu, založeného koncem 13. stol. Loupeživým rytířem Fridrichem z Línavý. Hrad mu byl Václavem II. Odňat a darován pánům z Kravař, kteří jej během 14. stol. Přestavěli a rozšířili. Od r. 1475 byl v majetku Viléma z Pernštejna, který jej do r. 1480 mohutně opevnil, jak o tom svědčí též soudobá pamětní deska. Pobělohorští majitelé Ditrichštejnové provedli některé vnitřní adaptace, hrad však byl před r. 1656 záměrně pobořen, aby nesloužil nepříteli. Od té doby pustl.

Karviná - starší zámek obnoven po požáru v r. 1781 a rozšířen o boční křídla.

Raduň - renesanční zámek, přestavěn v 19. stol.

                                                 Jižní Morava

Buchlov - původně (až do r. 1511) zeměpanský hrad, založený před pol. 13. stol., se zbytky pozdně románských staveb. Severní křídlo je pozdně gotické z doby po r. 1495, kdy měli hrad v zástavním držení pání z Cimburka, další úpravy byly provedeny v pol. 16. stol. (hodinová věž r.1546, věž  Andělka aj.), z r. 1602 je tzv. "taneční sál". Přístavby raně barokní. Za Berchtoldů přeměněn v 19. stol. hrad na muzeum, zejména přírodovědecké. Pobýval zde J. S. Presl a J. E. Wocel.

ObrazekBuchlovice - barokní zámek italského typu postavený pro J. D. Petřvaldského, jehož žena pocházela z rodu italských Colonnů, v letech 1700 - 1701 (Dom. Martinelli, štuková výzdoba snad Balt. Fontana) a skládající se ze dvou symetrických do půlkruhu komponovaných budov. Horní budova, patrně od domácího architekta, z doby kolem r. 1710, byla původně určena pro byty služebnictva a konírny, v letech 1914 - 1915 byla upravenana na hostinské místnosti. Na zámku se r. 1908 sešli k poradám rakouský ministr zahraničí Aehrental a ruský ministr zahraničí Izvolskij. Sbírky, hodnotný park.

 

                            Střední Čechy

ObrazekKarlštejn - hrad, vystavěný v letech 1348 – 1357 Karlem IV., určený jim k úschově korunovačních klenotů a státně důležitých listin. V kapli P. Marie a sv. Kateřiny se uchovaly původní fresky, s neobvyklou nádherou je též vyzdobena kaple sv. Křížev hlavní věži, kde je umístěn i jedinečný cyklus tabulových obrazů světců od mistra Theodorika. Hrad upravován renesančně koncem 16. stol., dnešní podoba je výsledkem restaurace z let 1887 – 1899, provedené podle návrhu B. Schmidta a J. Mockera. Národní kulturní památka.

Trójský zámek - je rozlehlý soubor staveb vybudovaný v letech 1679 až 1685 architektem Janem Matheyem. Monumentální zámecké schodiště je zdobeno plastikami od drážďanských sochařů Jana a Pavla Heermannů. Interiéry zámku jsou ve stylu raného baroka. Nástěnné a nástropní malby jsou od holandského malíře Abrahama Godina. Trojkřídlý, patrový, střední křídlo a věžičky v obou bočních křídlech dvoupatrové. Stavbě dominuje zahradní průčelí s monumentálním schodištěm do 1. patra. Stavělo se až do roku 1703 a je bohatě zdobeno plastikami z dílny drážďanských sochařů Heermannových.

                                       Český ráj

Bradlec - zřícenina hraduze začátku 14. stol. Kolem roku 1600 již pustý.

Frýdštejn - zříceniny gotického hradu z 2. pol. 14. stol., částečně vytesaného ve skalách.

Hrubá Skála - původně gotický hrad z pol. 14. stol., přestavěný v renesanční zámek v 16. stol., upravený barokně klem r. 1710 a novogoticky B. Gruberem r. 1859.

Hrubý Rohozec - původně gotický hrad, z doby kolem roku 1300, přestavěn pozdně goticky do r. 1516, upraven a rozšířen renesančně v 2.pol. 16. stol.

Kumburk - zříceniny gotického hradu z doby kolem r. 1300. Zpustl v 17. stol.

ObrazekSychrov - zámek z let 1690 – 1693, podstatně rozšířený ve 20. a 30. letech 19. stol., přestavěný v romantické gotice v letech 1847 – 1862. Sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů.

Valdštejn - zříceniny raně gotického hradu z doby kolem r. 1270, zčásti vytesaného ve skále, novogotická přestavba let 1830 – 1840 nedokončena. Na hradě barokní kaple z r. 1722. Původiště Valdštejnů.

Vranov - Pantheon - zříceniny gotického hradu, na němž Z. Romish zřídil na začátku 19. stol. Tzv. Pantheon s plastikami a nápisy.

Zbirohy -  zřícenina gotického hradu ze 14. stol.