Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Izrael

       Izrael vznikl v roce 1948 jako domov Židů z celého světa.Obrazek Během následujících let obohatili imigranti zemi svými schopnostmi a dovednostmi. Začaly se rozvíjet nové druhy průmyslu, nové technologie i zemědělské techniky, což vedlo ke značnému růstu životní úrovně. Podél pobřeží se táhne úrodná nížina, která je nejdůležitější oblasti země. Od středního Izraele k jihu se rozkládá poledníkovým směrem kopcovitá krajina. V údolích se nacházejí farmy, avšak většina území se využívá jako pastviny. Některé oblasti v severní a východní části Izraele byly kdysi stejně neúrodné jako Negevská poušť. Od 50. let tohoto století se čerpá voda z Galilejského jezera a využívá se k zavlažování. Dnes rostou v suchých severních oblastech olivy, zatímco v Negevu se daří bramborám a rajským jablíčkům.

          Hlavní město Izraele Jeruzalém je svatým městem Židů, křesťanů i muslimů. Pro křesťany je to místo, kde je pohřben Kristus. Židé vyhledávají zeď nářků, to jediné, co zbylo ze Šalamounova chrámu z biblických dob. Hlavním svatostánkem muslimů je mešita al-Aksá na Chrámové hoře, místo, odkud prý Muhammad vstoupil do nebe. Po vzniku Izraele v roce 1948 se rozpoutaly těžké boje mezi Židy a jejich arabskými sousedy. Arabové jsou přesvědčeni, že Izrael okupuje území, která mají patřit jim. V roce 1994 svitla naděje, že válku vystřídá spolupráce, neboť byly podepsány mírové dohody mezi Izraelem, Organizaci pro osvobezení Palestiny a Jordánskem.Obrazek

           Historie Izraele sahá až do roku 1000 př.n.l., kdy Hebrejci založili Izraelské království. Moc Izraele sílila za vlády velkých králů, Davida a Šalamouna, avšak po Šalamounově smrti v roce 922 př.n.l. se království rozpadlo na dvě části: severní se nazývalo Izrael, jižní Juda. Z tohoto názvu pochází Židé, jak se Hebrejům začalo říkat. Kolem roku 500 př.n.l. bylo Judské kráílovství dobyto Babylóňany a mnoho Židů bylo donuceno odejít do exilu. Přestože se někteří později vrátili, byl to začátek života v diaspoře -  společenství rozptýleném v rámci jiné kultury a usadili se po celé Evropě a Asii. Tento proces pokračoval i poté, co zemi dobyli v roce 63 př.n.l. Římané. V 7. století pronikli do Palestiny muslimští Arabové, avšak židovská komunita zde zůstala. Koncem 19. století se rozšířil mezi Židy žijícími v diaspoře v zahraničí Sionismus, hnutí, jehož cílem bylo založit židovský stát v Palestině. Židé se začali stěhovat do Palestiny, což vyvolalo napětí s palestinskými Araby. V roce 1948 byl založen nezávislý židovský stát Izrael.

Hlavní město: Jeruzalém další velká města: Tel Aviv, Haifa, Petah Tikva, Bat Jam

Úřední jazyky: hebrejština a arabština

Hlavní náboženství: judaismus, islám, křesťanství

Státní zřízení: pluralitní republika

Měna: šekel (1 šekel - 100 agorot)